Top_Banner
Fakülte
Bölümler
Öğrenci
Değişim Programları
Duyurular
İletişim
           

İŞLETME BÖLÜMÜ

İŞLETME BÖLÜMÜ

İşletme bölümü, ülke içinde ve dışında faaliyet gösteren kamu ya da özel sektör kuruluşlarının orta ve üst kademe yönetiminde çalışabilecek nitelikli yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, öğrenciye işletmelerdeki sorunların tanımı ve çözüm yollarının bulunması konusunda araştırmacı ve çözümsel yaklaşımlar kazandıracak, girişimcilik niteliklerini, iş kurma ve yönetme becerilerini geliştirecek program uygulanmaktadır.

İşletme bölümünde şu an öğrenci alan üç program bulunmaktadır. Bu programlar İşletme, İngilizce İşletme ve İşletme İkinci Öğretim şeklindedir.

İşletme Bölümü Web Sayfası İçin Tıklayınız

           

Ekonometri  |  İktisat  |  İşletme  |  Maliye  |  Uluslararası İlişkiler  /  ERASMUS  |  Farabi
Adres: Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 01330, Balcalı / ADANA - TÜRKİYE
Tel: (322) 338 72 54-60 - Üniversite İçi: 3600 - Fax: (322) 338 72 83
© 2010 Hüseyin Güler ve Selçuk ÇOLAK