BÖLÜM ORYANTASYON SORUMLULARI

Ekonometri Bölümü: Arş. Gör. Dr. Çiğdem KOŞAR TAŞ

İktisat Bölümü: Dr. Öğr. Üyesi Erhan İŞCAN

İşletme Bölümü: Doç. Dr. Koray TUAN

Maliye Bölümü: Prof. Dr. Melek AKDOĞAN GEDİK

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü: Arş. Gör. Dr. Ayşe Duygu TANRIVERDİ