Çukurova University Department of Economics

Sanlı Ateş's WEB Site

 
Home

Curriculum Vitae

Academic

Syllabus

Links

Department of Economics

e-mail

Turkish

 

Papers
Ekonomik Büyümeye Yaklaşımlar ve Yakınsama Sorunu Çukurova University, Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 1996, 6(1), pp.79-103. Turkish Full Text
pdficon.gif (224 bytes)
Yeni İçsel Büyüme Teorileri ve Türkiye Ekonomisinin Büyüme Dinamiklerinin Analizi Phd. Thesis. Çukurova University, Institute of Social Sciences. Turkish Contents

Full Text
pdficon.gif (224 bytes)

Long-Run Growth and Physical Capital-Human Capital Concentration Working Paper presented inInternational METU Conference on Economics II
September, 11, 1998 Ankara-TURKEY
with Nejat Erk, Phd. and Altan Çabuk, Phd.
English Full Text
pdficon.gif (224 bytes)
İçsel Büyüme Modellerinde Fiziksel Sermaye Yatırımlarının Önemi: Uluslararası Verilerle Bir Bakış Çukurova University, Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 1998, 8(1) Turkish Full Text
pdficon.gif (224 bytes)
Kamu Harcamaları ve Vergi Politikalarının Uzun Dönemli Büyüme sürecine Etkileri: Yeni İçsel Büyüme Modelleri Açısından Bir Bakış ve Türkiye Örneği Working Paper presented in International METU Conference in Economics V
September, 10-13, 2001 Ankara-TURKEY
Turkish Full Text
pdficon.gif (224 bytes)
Gümrük Birliği Sonrası Türkiye Dış Ticareti’ne Yoksullaştıran Büyüme Hipotezi Çerçevesinde Bakış: Zaman Serisi Analizi Working Paper presented in International METU Conference in Economics III
September, 8-11, 1999 Ankara-TURKEY
with Nejat ERK, Phd. and Tuba Direkçi
Turkish Full Text
pdficon.gif (224 bytes)
Long-Run Growth Effect of the Physical Capital-Human Capital Complementarity: An Approach by Time Series Techniques Working Paper presented in International METU Conference in Economics III
September, 8-11, 1999 Ankara-TURKEY
with Nejat Erk, Phd.
English Full Text
pdficon.gif (224 bytes)
Convergence and Growth within GAP Region (South Eastern Anatolia Project) and Overall Turkey’s Regions Working Paper presented in International METU Conference in Economics IV
September, 13-16, 2000 Ankara-TURKEY
with Nejat Erk, Phd. and Tuba Direkçi
English  

Full Text
pdficon.gif (224 bytes)

Test of Endogenous Growth Theory via Technological Spillover Effects of International Capital Good Flows Working Paper presented in International METU Conference in Economics IV
September, 13-16, 2000 Ankara-TURKEY
with Nejat Erk, Phd. and İsmail Tuncer
English Full Text
pdficon.gif (224 bytes)