Fiziksel Yapı


  Birim Taşınmazlarının Açık Alan Dağılım Tablosu.

  

YERLEŞKE ADI

AÇIK ALAN MİKTARI (m2)

AÇIKLAMA (*)

ÜNIVERSİTE ARAZİSİ (m²)

HAZİNE ARAZİSİ (m²)

DİĞER (m²) (*)

TOPLAM (m²)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

18,500

-

-

18,500

 Açık Mekânların Hizmet Açılımlarına Göre Dağılımı.

  

YERLEŞKE ADI

AÇIK ALAN MİKTARI (m²)

EĞİTİM

SAĞLIK

KÜLTÜR

SPOR

DİĞER (İdari, Depo Vb.)

TOPLAM (m²)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

6.221

6.221

TOPLAM

6.221

6.221

 Birim Kapalı Alanlarının Dağılımı.

  

YERLEŞKE ADI

KAPALI ALAN MİKTARI(m²)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

12.279

TOPLAM

12.279

 

Eğitim Alanları ve Dersliklere İlişkin Tablo.

 

EĞİTİM ALANI

KAPASİTE

0–50

KAPASİTE

51–75

KAPASİTE

76–100

KAPASİTE

101–150

KAPASİTE

151–250

KAPASİTE

251-ÜZERİ

Amfi

 

 

 

4

 

 

Sınıf

8

7

 

5

 

 

Bilgisayar Lab.

 

 

 

 

 

 

Diğer Lab.

 

 

 

 

 

 

 

Toplantı ve Konferans Salonlarının Kapasite ve Sayıları.

 

KİŞİ SAYISI

TOPLANTI SALONU

(ADET)

KONFERANS SALONU

(ADET)

TOPLAM

0–50 Kişilik

 

1

1

51–75 Kişilik

1

 

1

76–100 Kişilik

1

 

1

101–150 Kişilik

 

 

0

151–250 Kişilik

 

 

0

251–Üzeri

 

 

3

 Hizmet Alanlarının Türü, Sayısı, Kapladığı Alan ve Kullanan Kişi Sayısı.

HİZMET ALANLARI

ADET

ALAN

(m²)

KULLANAN KİŞİ SAYISI

Akademik Personel Hizmet Alanları

Çalışma Odası

115

3304

147

İdari Personel Hizmet Alanları

Çalışma Odası

21

1050

22

TOPLAM

142

4354

169

 Ambar, Arşiv alanı ve Atölye Olarak Kullanılan Yerlerin Sayısı ve Alanı. 

TÜRÜ

ADET

ALAN

(m²)

Ambar Alanları

3

225

Arşiv Alanları

10

250

Atölyeler

 

 

TOPLAM

0

475