Dekanlık

D E K A N L I K

HARİCİ

DAHİLİ

Dekan-Özel Kalem 

0322 338 62 02

       Fax:0322 338 72 83

6126 

Dekan Yardımcılığı 

0322 338 72 69

6127-6128

Fakülte Sekreterliği 

0322 338 72 85

6129 

Fakülte Öğrenci İşleri

             0322 338 72 54

6205 / 6364 / 6365

SANTRAL :

             0322 338 72 54

             0322 338 72 55

             0322 338 72 56