Dekanlık

D E K A N L I K

HARİCİ

DÂHİLİ

Dekan-Özel Kalem

0322 338 62 02

Fax:0322 338 72 83

6126

Dekan Yardımcılığı

0322 338 72 69

6127-6128

Fakülte Sekreterliği

0322 338 72 85

6129

 

Rektörlük

İİBF Öğrenci İşleri

 

0322 338 60 84

 

2391-109

 

İİBF

Öğrenci İşleri

 

0322 338 60 84

Fakülte Öğrenci İşleri

6205 / 6364 / 6365

SANTRAL :

 

0322 338 72 54

Fakülte Öğrenci İşleri 6205 / 6364 / 6365