Dekanlık


D E K A N L I K

HARİCİ

DAHİLİ

Dekan-Özel Kalem Fax:338 72 83

338 62 02

6126 / 3600

Dekan Yardımcılığı 338 72 68

338 72 69

6127-6128 / 3614 -15

Fakülte Sekreterliği Fax: 338 72 84

338 72 85

6129 / 3616

SANTRAL :

338 72 54...60

6111 / 3601…7