İİBF Bölüm Kalite ve Akreditasyon Komiteleri Üyeleri

İİBF Bölüm Kalite ve Akreditasyon Komiteleri Üyeleri

 

 

Ekonometri Bölümü:

Prof. Dr. Hasan Altan ÇABUK (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER

Prof. Dr. Hüseyin GÜLER (Bölüm Kalite Sorumlusu)

Doç. Dr. Halil İbrahim KESKİN

Arş. Gör. Dilek VEYSİKARANİ

 

İktisat Bölümü:

Prof. Dr. Mehmet Fatih CİN (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Sanlı ATEŞ

Dr. Öğretim Üyesi Erhan İŞCAN

Dr. Öğretim Üyesi Almıla BURGAÇ ÇİL (Bölüm Kalite Sorumlusu)

Dr. Öğretim Üyesi İpek TEKİN

 

İşletme Bölümü:

Prof. Dr. Azmi YALÇIN (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Koray TUAN

Doç. Dr. Gülsün NAKIBOĞLU (Bölüm Kalite Sorumlusu)

Dr. Öğretim Üyesi Mert DEMİRCİOĞLU

Arş. Gör. Dr. Selin KÖKSAL ARAÇ

 

Maliye Bölümü:

Prof. Dr. Zuhal ERGEN (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Haşim AKÇA 

Prof. Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ (Bölüm Kalite Sorumlusu)

Prof. Dr. Soner YAKAR

Doç. Dr. Tuğay GÜNEL

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler:

Doç. Dr. Yüksel Alper ECEVİT (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Aslı ILGIT

Doç. Dr. Marella BODUR ÜN

Dr. Öğretim Üyesi Özden Selcen ÖZMELEK (Bölüm Kalite Sorumlusu)

Arş. Gör. Dr. Gökçe YİĞİT