İdari Hizmetler


İDARİ HİZMET BİRİMLERİ

DAHİLİ

İdare Amirliği

6292

Özlük İşleri

6112

Arıza Birimi

6241

Muhasebe

6239

Ayniyat - Ambar

6240

Yazı İşleri – Evrak Kayıt

6113

Teknik Büro

6115

Yayın Teksir ve Fotokopi Odası

6249

Optik Okuma Odası

6120

Öğr. Elemanları Dinlenme Salonu

6260

Öğrenci Okuma Salonu

6249/6257

I. Blok Çay Ocağı

6259

II. Blok Çay Ocağı

6263

İkt.Çay Ocağı

6142

Hizmet Destek Odası

6298