Misyon ve Vizyon

       

       

        Misyon

        Akademik bilgi üreten, uygulayan, etik değerlere sahip akademisyenlerle ülkenin, bölgenin ve dünyanın kalkınmasına katkı sağlayacak, toplumsal refahın arttırılmasına yönelik araştırmalar yapmak ve değişime, gelişime açık ve değişimin gerektirdiği esneklik, stratejik ve yaratıcı düşünme yeteneklerine sahip, demokrasi fikrini benimsemiş, anlayarak müşterek gaye oluşturmanın önemini kavramış, sorun çözücü, karar almayı, bilgiye ulaşmayı ve kullanmayı bilen, kaynak ve zaman kullanma konusunda yetkin, birikimlerini diğer birey ve kurumlarla paylaşmayı ilke edinmiş, aynı zamanda liderlik vasıflarına sahip bireyler yetiştirmektedir.

        Vizyon

       Öncelikli olarak ulusal ve uluslararası alanda daha fazla bilimsel çalışmalar yaparak alanında tanınan, hedefi araştırma ve öğretim olan, küresel düzeyde kabul gören bir birim olarak, evrensel değerlerle donanmış akademik kadroya sahip, sunmuş olduğu kaliteli eğitim ve hizmetlerle yetiştirdiği araştırmacıların bir taraftan entelektüel gelişimlerini sağlarken, diğer taraftan da akademik gelişimlerini arttırarak öncü bir birim olmaktır.

Bu doğrultuda, Bölgemizdeki sorunların çözümüne katkı sağlayacak bilimsel çalışmalara ağırlık vererek genç araştırmacıların teşvik edilmesini sağlamak,

Alanında söz sahibi olan bilim insanları yetiştiren, bilimsel yaratıcılığı ön planda tutan, özel sektör ve kamu sektörünün ihtiyacı olan nitelikleri haiz ve sosyal yönleri güçlü, alanında iyi yetişmiş araştırmacı ve mezunlar veren bir birim olmaktır.