Kurullar

FAKÜLTE YÖNETİM  KURULU

Prof. Dr. Serkan Yılmaz KANDIR

Prof. Dr. Hilal İNAN

Prof. Dr. İlter ÜNLÜKAPLAN    

Prof. Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ

Doç. Dr. Hüseyin GÜLER        

Doç. Dr. Yüksel Alper ECEVİT

Dr. Öğr. Üyesi Almıla BURGAÇ ÇİL

 

FAKÜLTE KURULU 

 

Prof. Dr. Serkan Yılmaz KANDIR

Prof. Dr. Hasan Altan ÇABUK  

Prof. Dr. Azmi YALÇIN 

Prof. Dr. Mehmet Fatih CİN

Prof. Dr. Kemal Can KILIÇ   

Prof. Dr. Neşe ALGAN

Prof. Dr. Kenan LOPÇU 

Prof. Dr. Haşim AKÇA  

Doç. Dr.  Hüseyin GÜLER

Doç. Dr.  Marella BODUR ÜN                         

Doç. Dr. Yüksel Alper ECEVİT   

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa ILDIRAR    


FAKÜLTE  DİSİPLİN KURULU 

Prof. Dr. Hilal İNAN

Prof. Dr. İlter ÜNLÜKAPLAN    

Prof. Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ

Doç. Dr. Hüseyin GÜLER       

Doç. Dr. Yüksel Alper ECEVİT

Dr. Öğr. Üyesi Almıla BURGAÇ ÇİL