Kurullar

FAKÜLTE YÖNETİM  KURULU

Prof. Dr. Serkan Yılmaz KANDIR

Prof. Dr. Mehmet Fatih CİN

Prof. Dr. İlter ÜNLÜKAPLAN    

Prof. Dr. Arzu UZUN

Doç. Dr. Soner YAKAR

Doç. Dr. Hüseyin GÜLER        

Dr. Öğr. Üyesi Almıla BURGAÇ ÇİL

 

FAKÜLTE KURULU 

 

Prof. Dr. Serkan Yılmaz KANDIR

Prof. Dr. Hasan Altan ÇABUK  

Prof. Dr. Azmi YALÇIN 

Prof. Dr. Mehmet Fatih CİN

Prof. Dr. Kemal Can KILIÇ   

Prof. Dr. Neşe ALGAN

Prof. Dr. Kenan LOPÇU 

Prof. Dr. Haşim AKÇA  

Doç. Dr.  Hüseyin GÜLER

Dr. Öğretim Üyesi  Marella BODUR ÜN

Dr. Öğretim Üyesi Fela ÖZBEY                          

Dr. Öğretim Üyesi Yüksel Alper ECEVİT       


FAKÜLTE  DİSİPLİN KURULU 

Prof. Dr. Mehmet Fatih CİN

Prof. Dr. İlter ÜNLÜKAPLAN    

Prof. Dr. Arzu UZUN

Doç. Dr. Soner YAKAR

Doç. Dr. Hüseyin GÜLER        

Dr. Öğr. Üyesi Almıla BURGAÇ ÇİL