Bölümler

Ç.Ü İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TELEFON REHBERİ (OCAK-2020)

D E K A N L I K

HARİCİ

DAHİLİ

İ K T İ S A T B Ö L Ü M Ü

HARİCİ

DAHİLİ

Dekan-Özel Kalem Fax: 338 72 83

338 62 02

6126

Başkan – Sekreter

338 72 66

6245

Dekan Yardımcılığı 338 72 68

338 72 69

6127-6128

Prof.Dr.M.Fatih CİN

 

6153

Fakülte Sekreterliği Fax: 338 72 84

 

 

Prof.Dr.Muammer TEKEOĞLU

3386253

6154

SANTRAL :

338 60 84

 

Prof.Dr.Harun BAL

 

6147

İ Ş L E T M E B Ö L Ü M Ü

HARİCİ

DAHİLİ

Prof.Dr.Fikret DÜLGER

 

6151

Başkan - Sekreter Fax: 338 72 86

338 72 63

6248

Prof.Doç.Dr.Neşe ALGAN

 

6150

Prof.Dr.Serap ÇABUK

 

6197

Doç.Dr.Sanlı ATEŞ

3381288

6152

Prof.Dr.Hatice DOĞUKANLI

 

6196

Doç.Dr.Hakkı ÇİFTÇİ

 

6132

Prof.Dr.Veyis Naci TANIŞ

 

6198

Doç.Dr.Taner TURAN

 

6138

Prof.Dr.Yıldırım Beyazıt ÖNAL

 

6224

Doç.Öğr.Üyesi Yelda TEKGÜL

 

6148

Prof.Dr.Turgut ÇÜRÜK

 

6201

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ILDIRAR

 

6149

Prof.Dr.Azmi YALÇIN

 

6194

Dr.Öğr.Üyesi Tolga KABAŞ

 

6139

Prof.Dr.Fatma DEMİRCİ OREL

 

6279

Dr.Öğr.Üyesi Erhan İŞCAN

 

6133

Prof.Dr.Erkut DÜZAKIN

 

6204

Dr.Öğr.Üyesi Salih GENCER

 

6136

Prof.Dr.Hatice GEREKLİOĞLU DÜZAKIN

 

6226

Dr.Öğr.Üyesi Almıla BURGAÇ

 

6137

Prof.Dr.Serkan Yılmaz KANDIR

 

6227

Öğr.Gör.Dr. Murat PÜTÜN

 

6141

Prof.Dr.Hilal İNAN

 

6280

Arş.Gör.Dr.İpek TEKİN

 

6157

Prof.Dr.Kemal Can KILIÇ

 

6286

Arş.Gör.Levent YÜLEK

 

6134

Prof.Dr.Mehmet TURAN

 

6281

 

 

 

Prof.Dr.Selçuk ÇOLAK

 

6294

Arş.Gör.Esma ERDOĞAN

 

6140

Prof.Dr.Arzu UZUN

 

6276

Arş.Gör.Ozan Çağrı DEMİRAY

 

6177

Prof.Dr.Bahattin KARADEMİR

 

6228

Arş.Gör.Burhan BİÇER

 

6178

Prof.Dr.Mehmet Ünsal MEMİŞ

 

6200

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ

HARİCİ

DAHİLİ

Doç.Dr.Gamze VURAL

 

6275

Başkan – Sekreter

338 72 65

6242

Doç.Dr.Deniz ZEREN

 

6282

Prof.Dr. H.Altan ÇABUK

 

6168-6169

Doç.Dr.Jale SAĞLAR

 

6284

Prof.Dr.Seda ŞENGÜL

 

6174

Doç.Dr.Emrah ARIOĞLU

 

6188

Pror.Dr.Süleyman Bilgin KILIÇ

 

6162

Doç.Dr.Hatice DOĞAN SÜDAŞ

 

6274

Prof.Dr.Mehmet ÖZMEN

 

6171

Doç.Dr.Koray TUAN

 

6203

Prof.Dr.Kenan LOPCU

 

6172

Doç.Dr.Burak NAKIBOĞLU

 

6271

Prof.Dr.Gülsen KIRAL

 

6173

Doç.Dr.İlksun Didem ÜLBEĞİ

 

6321

Prof.Dr.Ebru ÖZGÜR GÜLER

 

6170

Dr.Öğr.Üyesi Elif Nursun DEMİRCİOĞLU

 

6278

Doç.Dr.Hüseyin GÜLER

 

6176

Doç.Dr. Gülsün NAKIBOĞLU

 

6277

Doç.Dr. Ersin KIRAL

 

6165

Dr.Öğr.Üyesi Mert DEMİRCİOĞLU

 

6283

Doç.Öğr.Üyesi Semin PAKSOY

 

6161

Doç.Öğr.Üyesi Musa ŞANAL

 

6190

Dr.Öğr.Üyesi Fela ÖZBEY

 

6160

Doç.Öğr.Üyesi Berna BULĞURCU

 

6273

Arş.Gör.Dr.Çiler SİGEZE GÜNEY

 

6164

Arş.Gör.Dr.Selin KÖKSAL ARAÇ

 

6283

Arş.Gör.Dr.Sibel ÖRK ÖZEL

 

6166

Arş.Gör.Dr.Metin BORAK

 

6182

Dr.Öğr.Üyesi Halil İbrahim KESKİN

 

6156

Arş.Gör.İbrahim Tolga COŞKUN

 

6210

Arş.Gör.Dr.Çiğdem KOŞAR TAŞ

 

6179

Arş.Gör.Faruk KAYGUSUZ

 

6184

Arş.Gör.Dr. Sera ŞANLI

 

6155

Arş.Gör.Murat ÖZTÜRK

 

6287

Arş.Gör.Salih ÇAM

 

6158

Arş.Gör.Gülşen APAK

 

6296

Arş.Gör.Ali Samet KARATAŞ

 

6175

Arş.Gör.Merve BOZDEMİR

 

6270

Arş.Gör.Dilek VEYSİKARANİ

 

6163

Arş.Gör.Emre DİRİ

 

6180

İDARİ HİZMET BİRİMLERİ

HARİCİ

DAHİLİ

Arş.Gör.Ayşe TANYERİ

 

6189

İdare Amirliği

 

6290

Arş.Gör.Yasin DURMAN

 

6181

Özlük İşleri

 

6112

Arş.Gör.Abdil ARIK

 

6297

Muhasebe

 

6239/6366

Arş.Gör.Umut UYAN

 

6187

Ayniyat – Ambar

 

6240

Arş.Gör.Buse ÖZTÜRK

 

6262

Yazı İşleri – Evrak Kayıt

 

6113

M A L İ Y E B Ö L Ü M Ü

HARİCİ

DAHİLİ

Teknik Büro

 

6115

Başkan – Sekreter

338 72 64

6244

Teknik Büro (4.Blok)

 

6358

Prof.Dr.İlter ÜNLÜKAPLAN

 

6215

Öğrenci İşleri

 

6205/6364/6365

Prof.Dr.Haşim AKÇA

 

6222

Eğitim-Öğretim Planlama Birimi

 

6369

Doç.Dr.Melek AKDOĞAN GEDİK

 

6229

Öğrenci Okuma Salonu

 

6249/6257

Doç.Dr.Zuhal ERGEN

 

6216

İşletme Bölümü Çay Ocağı

 

6263

Doç.Dr.Neslihan COŞKUN KARADAĞ

 

6219

İktisat Bölümü Çay Ocağı

 

6142

Doç.Dr.Soner YAKAR

 

6220

Maliye Bölümü Çay Ocağı

 

6217

Doç.Dr.Volkan YURDADOĞ

 

6211

Hizmet Destek Odası

 

6298

Dr.Öğr.Üyesi İsmail GÜNEŞ

 

6221

III.Blok Hizmetli Odası

 

6230

Arş.Gör.Dr.Tugay GÜNEL

 

6299

3.Blok Arşiv

 

6367

Arş.Gör.Ebru CANIKALP

 

6202

OKUTMANLAR

HARİCİ

DAHİLİ

Arş.Gör.Murat ALBAYRAK

 

6264

Öğr.Gör.Dilek YAVUZ ERKAN

 

6231

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

HARİCİ

DAHİLİ

Öğr.Gör.Neşe APAYDIN

 

6231

Başkan - Sekreter

338 72 67

6130-6246

Öğr.Gör.Fatih SANSAR

 

6231

Prof.Dr.Harun ARIKAN

 

6117

100/2000 Doktora Öğrencileri

 

6159

Doç.Dr.Aslı ILGIT

 

6119

 

 

 

Doç.Öğr.Üyesi Marella BODUR ÜN

 

6250

 

 

 

Dr.Öğr.Üyesi E.Aslı ÇOMU

 

6120

     

Dr.Öğr.Üyesi Yüksel Alper ECEVİT

 

6116

 

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Ozden Selcen ÖZMELEK

 

6122

 

 

 

Arş.Gör.Dr.Ayşe Duygu TANRIVERDİ

 

6118

 

   

Arş.Gör.Gökçe YİĞİT

 

6350