YönetimEKONOMETRİ BÖLÜMÜ - BÖLÜM YÖNETİMİ

Ekonometri Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Hasan Altan ÇABUK

Ekonometri Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr.Öğr.Üyesi  Ersin KIRAL

Ekonometri Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç.Dr.  Hüseyin GÜLER

Ekonometri Bölüm Kurulu:

Prof.Dr. Hasan Altan ÇABUK

Doç.Dr. Süleyman Bilgin KILIÇ

Yrd.Doç.Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER