Dekan

           Akdeniz Bölgesinin ilk Yükseköğrenim Kurumu olma özelliği ile fakültemiz 1967 yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi olarak öğretim faaliyetlerine başlayan köklü bir geçmişe sahiptir. Fakültemiz bu güne kadar 21.443 mezun vermiş olup,  İktisat, İşletme, Ekonometri, Maliye ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinin 13 programında (Normal ve İkinci Öğretim) 6.728 kayıtlı öğrenci eğitim-öğretim görmektedir. Türkçe-İngilizce programlara sahip Fakültemiz Bölümlerince, Lisansüstü kapsamda da Tezli-Tezsiz Yüksek lisans ve Doktora programlarında yaklaşık 769 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmekte olup, bu güne kadar bu alanlarda toplam 4.330 diploma verilmiştir.

          Uzun geçmişinin verdiği tecrübelerle kurum kimliğini olgunlaştırmış olan Fakültemiz, Üniversitemiz kampüsü içerisinde ferah mekânlarında 70 öğretim üyesi ve 15 öğretim yardımcısı ile kaliteli bir eğitim sürdürmektedir. Bu çabalarına AB ilişkileri çerçevesinde ERASMUS Yurtdışı Üniversiteleri Öğrenci Değişim Programının yanında, FARABİ Yurtiçi Üniversiteleri Öğrenci Değişim Programını da dâhil etmiş olan Fakültemiz çok sayıda başarılı öğrencisini anlaşmalı Avrupa Üniversitelerine ve Türk Üniversitelerine birer yarıyıllık resmi eğitime göndererek, onlara yurtiçinde ve yurtdışında dünyanın kapısı aralama fırsatı sunmaktadır.

           Amacı kamu ve özel kesime nitelikli eleman yetiştirmek olan Fakültemiz dengeli bir teorik ve uygulamalı öğretim programı yürütmeye özen göstermekte, günün gereklerine göre de program değişikliklerine giderek dinamik bir yol izlemektedir. Enformatik teknolojinin olanaklarını eğitim için yeter düzeyde kullanmaktadır. Öğrenci odaklılık Fakültemizin temel misyonları arasında olup, ders dışı faaliyetlere (seminer, konferans, panel, sosyal sorumluluk projesi) önem verilmektedir.

Türk Yükseköğretim Sisteminin temel amaçlarına bağlı kadrolarımızla aydınlık düşünceli, dünyaya açık, girişimci gençleri topluma katmak ana hedefimizdir. Güven ve huzur içerisinde yürüyen bir öğrenim ortamı ana düşüncemizdir.

Prof. Dr. Serkan Yılmaz KANDIR

İİBF Dekanı