Duyurular

...

YAZ OKULU BAŞVURUSU

2022 - 2023 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALACAK FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞVURU ŞARTLARI (Ç.Ü. LİSANS YÖNETMELİĞİ - 8.MADDE) VE BAŞVURU BİLGİLERİ VE BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

 

BAŞVURU ŞARTLARI:

·         Yaz okulunda en fazla 3 (üç) ders alınabilir.

·         Öğrencinin başka bir üniversitenin yaz okulu programından almak istediği ders içeriğinin ve kredisinin (ders saatinin) uyumlu olması gerekmektedir.

·         Dersin, öğrencinin Çukurova Üniversitesi’ne giriş yılında yerleştiği bölümün taban puanından daha yüksek taban puanlı bir bölümden alınması gerekmektedir.

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

·         Alınacak dersin içeriğini ve kredisini gösterir belge (İlgili üniversiteden).

·         Öğrencinin Çukurova Üniversitesi’ne giriş yılındaki puanını gösterir ÖSYM yerleştirme belgesi (ÖSYM sitesinden).

·         Öğrencinin giriş yılı itibariyle okumakta olduğu bölümün taban puanını gösterir belge (ÖSYM sitesinden).

·         Öğrencinin giriş yılı itibariyle yaz okulundan ders alacağı bölümün taban puanını gösterir belge (ÖSYM sitesinden).

·         Öğrencinin yaz okulunda ders almak istediği üniversitenin yaz okulu başlangıç tarihini gösterir akademik takvim (İlgili üniversiteden).

Öğrencilerimiz “Yaz Okulu başvuru formu”na, fakültemizin web sayfasındaki (idari.cu.edu.tr), “Öğrenci” sekmesinin altında yer alan “Formlar” menüsünden ulaşabilirler. Öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi için, ilgili formu eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurup, istenilen belgelerle birlikte Dekanlık Öğrenci İşlerine kayıt numarası alarak imza karşılığı elden teslim etmeleri gerekmektedir.    https://idari.cu.edu.tr/cu/for-student/petitions

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR

·         Öğrenci başvuruları bölüm yaz okulu komisyonunun önerisiyle Fakülte Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

·         Öğrencinin başka bir üniversiteden ders alabilmesi için başvurusunun ilgili üniversitede yaz okulu dersleri başlamadan önce yapılmış olması gerekmektedir.

·         Deprem nedeniyle fiziksel olarak gelip başvuruda bulunma imkânı olmayan öğrencilerimizin iadeli taahhütlü posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilecektir. Posta yoluyla yapılan başvuruların son başvuru tarihinden önce Fakültemize ulaştırılması öğrencinin sorumluluğundadır.

·         Elektronik posta ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

·         Eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.