Duyurular

...

Kalite komisyonu öğrenci alt çalışma grubu başvuru duyurusu

https://idari.cu.edu.tr/storage/Akademik%20Takvim/Kalite%20komisyonu%20%C3%B6%C4%9Frenci%20alt%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20grubu%20ba%C5%9Fvuru%20duyurusu.pdf